CISTERNKONSULT AB

2168
ISO/IEC 17020 (C)

Godkända för säkerhet och trygghet


Med över 40 år i branschen kan vi erbjuda professionell hjälp när det gäller besiktning av cisterner för både villor och större anläggningar. Vi är ackrediterade av SWEDAC vilket innebär att vi är godkända och har rätt kompetens för att utföra allt från tillverkning, installation, kontrollbesiktning samt sanering och demontering av hela oljeanläggningar. Eftersom eldningsolja (oljerester) klassas som miljöfarligt avfall har vi även tillstånd av länsstyrelsen att transportera miljöfarligt avfall.
Cisternkonsult ABCisternkonsult AB
Cisternkonsult AB
33
3

Lång och gedigen erfarenhet


Redan 1961 startade företaget Fotogen & Tankservice. Verksamheten bestod då av försäljning av fotogen och eldningsolja samt rengöring av cisterner. 1971 ombildades Fotogen & Tankservice till nuvarande firmanamn, Cisternkonsult i Jönköping AB.

Vad säger lagen?


SWEDAC är en statlig myndighet som ackrediterar företag som utför kontroll och fortlöpande bedömer företagets kompetens. Det är ett krav att kontrollföretaget är ackrediterat av SWEDAC.
Oavsett om du har en mindre oljetank till villan eller en större cistern är det du som ägare som är ansvarig för lagring och hantering av olja och andra brandfarliga vätskor. Eftersom förvaringstankar med tiden blir utsatta för allehanda angrepp måste de kontrolleras regelbundet för att läckage ska undvikas. Vid en olyckshändelse eller ett läckage kan det uppstå problem med försäkringsansvaret.

11
1
Viktiga datum:
Cisterner inomhus som rymmer 1-10 kbm olja, ska vara kontrolleradesenast 1 juli 2006. Särskilda regler gäller för vattenskyddsområden. För mer information, se SWEDAC:s hemsida: www.swedac.se
Cisterner utomhus ska vara kontrollerade senast den 1 juli 2004.

44
4
99
9
Cistern i byggnad

Mynning ska vara synlig från platsen för påfyllning.
Påfyllningsskylt
(med info om vattenskydds-
område i förekommande fall)

Nyinstallation


Vid nyinstallation av cistern utomhus eller inomhus i eller ovan mark, ska du informera kommunens miljökontor i god tid innan anläggningen tas i bruk.
För vissa större cisterner krävs tillstånd av byggnadsnämnden.
Installationskontroll måste alltid utföras.

Revisionskontroll
Kontroll måste alltid göras om:
  • en cistern eller rör/slangledningar ändras eller genomgår en större reparation
  • har skadats
  • ska flyttas
  • ska användas under väsentligt ändrade driftsförhållanden

Besiktning


Tänk på att det är viktigt att rengöring och besiktning utförs av personal som är ackrediterad av SWEDAC. När det gäller cisterner inomhus och utomhus (även cisterner i mark) är det fastighetsägaren som är ansvarig för att besiktning sker inom föreskriven tid.

Vid en besiktning kontrolleras eventuella rostangrepp och behovet av förbättrat rostskydd. Cisternen täthetsprovas i både tank och rörledningar. Tillbehör kontrolleras och det görs en bedömning av säkerheten i stort.

Före en besiktning sker rengöring av cisternen. Eventuell ren olja sugs upp i ett speciellt fack i bilen och därefter sugs bottensatsen upp i ett smutsfack. Cisternen behöver alltså inte vara tom. Därefter görs en invändig besiktning av tanken och en kontrollrapport skrivs för hela anläggningen.
1111
11
2222
22
88
8
1010
10

Sanering och demontering


Vid byte till värmepump eller annan uppvärmning än olja är det vanligt att man vill göra sig av med oljetank och panna. Vi utför professionell sanering och demontering av alla typer av oljetankar och pannor. Det innebär att vi demonterar med professionell utrustning, forslar bort tanken/pannan till destruktion. Vi tar hand om restprodukter som olja, vatten och bottenslam som sedan transporteras till destruktionsanläggning.

Tänk på att nivåmätare som innehåller kvicksilver samt avfall från saneringen av cisternen är farligt avfall och ska omhändertas av företag med tillstånd för detta. Vi skriver ut ett intyg över att cisternen är tömd och rengjord och demonterad enligt NFS 2003:24. 

Cisterner och tillbehör


Kontakta oss för mer information om 
cisterner för olika ändamål och behov.


​Vi har alltid tillbehör i lager, t ex överfyllnadsskydd, nivåmätare, slangledningar, avstängningsventiler, rördelar m m.
77
7

Vanliga frågor


Hur lång tid tar rengöring och besiktning?
– Normalt är allt klart inom några timmar.

Måste tanken vara tom?
– Nej vi pumpar upp din olja i ett särskilt fack i vår tankbil och fyller tillbaka den när arbetet är klart.

Smutsar det ner?
– Nej, det märks inte

Är det lag på att besiktiga en inomhustank till en villa?
– Ja, senast den 1 juli 2006 ska en inomhuscistern vara kontrollerad. Särskilda regler gäller inom vattenskyddsområde.

Ska tanken besiktigas, även om den inte används?
– Ja, det spelar ingen roll om den används eller inte.
Fråga oss gärna!
Du är alltid välkommen att kontakta oss per telefon eller E-post!
 
Cisternkonsult AB
Box 214
566 24 Habo

Besöksadress:
Klingekärrsgatan 9, Habo

Tel: 036-421 30

E-post: 
info@cisternkonsult.se